Elhegn til grise

Grise er intelligente dyr. De ynder at grave, og gnubbe og skubbe med snuden, og det er udfordrende - især ved indhegninger. Men det kan løses så den dyrevenlige måde.

Elhegn til Grise

Grisen er et intelligent dyr, ikke mindst når man sammenligner den med andre husdyr som heste, køer og får. Grisen er samtidig meget nysgerrig. Når den opdager noget nyt, går den straks i gang med at undersøge det. Det, at grise er meget nysgerrige, gør, at de piller og roder med alt, hvad de kan nå, hvilket sætter krav til elhegnets opsætning og kvalitet. Af disse grunde anbefaler vi en spænding på 2000 V og en pæleafstand på 5-10 meter.

Krav til indhegning af grise

Der findes mange regler for indhegning af grise i Danmark. Det skal bestå af en yderhegn og et inderhegn med en afstand af 5 meter. Dette gælder både for større hold af frilandsgrise og vores ‘kælegrise’ i haven!

Hvis du holder dine grise udendørs, er der krav til indhegningen, som skal sikre, at grisene ikke kan slippe ud og komme i kontakt med andre dyr. Et sikkert grisehegn skal samtidigt sikre mod at rovdyr trænge igennem. 

Er du i tvivl om, hvilken hegnstype du bør anvende eller de gældende regler, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

 

Elhegn til Grise
Eksempel inderhegn med strømførende hegnstråde

Alarm til Grisehegn

Ét af lovkravende fra Fødevarestyrelsen lyder på, at et elhegn til grise og kælegrise skal have en alarm, i tilfælde af at hegnet brydes. Der specificeres dog ikke hvilken type alarmen skal være, ligesom der heller ikke findes ‘godkendte’ alarmer til grise.

Én enkelt løsning til at opfylde kravet om alarm til grisehegn er en Hegnsalarm, der blinker hvis hegnslinjen er blevet brudt. Den virker nemlig ved, at den blinker hvis spændingen på elhegnet bliver for lav eller helt ophører.

Læs mere om Alarm til grisehegn her

Skriv et svar