Elhegn til Råvildt og Krondyr

Elhegn til råvildt bruges ikke kun til at holde vildtet inde, men også til at holde dem væk fra nyplantede træer, haver og afgrøder.

Råvildt i haven

Rådyr og vildt er smukke at se på i landskabet, men kan være til stor gene for haver og beplantninger, da de ynder friske skud på træer og planter og fordi de ‘fejer’ op nyplantede træer, hvorved barken ødelægges. Rådyr er, i modsætning til sine artsfælder, dådyret og kronhjorten, ikke nær så sky og trækker derfor gerne tæt på beboelse. Det er ikke unormalt, at rådyr søger ind i pryd- og nyttehaver, hvor de på ingen tid kan rasere de mest velplejede blomsterbede eller gulerodsrækker, og ødelægge nyplantede frugttræer og unge skovplantninger på ingen tid.

Elhegn til Råvildt og Krondyr

Den absolut mest effektive måde at forhindre rådyr i at trænge ind i haven, er at hegne den ind. Hjorte er fortrinlige springere, så hegnet skal have en højde på mindst 1,6 meter, hvis du vil undgå, at rådyrene springer over det. 

Elhegn mod råvildt er en effektiv og økonomisk måde at holde råvildt og hjorte ude af dit område. Et elhegn mod råvildt opsættes med stolper i en afstand af 10 m, og forbindes med 4-6 strømførende hegnstråde. Hertil anbefaler vi Speedrite polywire eller polyreb, da det har ekstrem høj ledeevne sammenlignet med mange alternativer på det danske marked.

Hver opmærksom på, at større hjortevildt gerne vil forsøge at løfte de mellemste tråde med opsatsen (revir) og gå under hegnet. Derfor skal de nederste tråde have kortere anstand mellem trådene end mellem de to øverste.

Mobilt elhegn mod råvildt

Et mobilt elhegn mod hjorte er ideelt til beskyttelse af haver og træer. Det er nemt og hurtigt at etablere, og at flytte rundt på efter behov. Vores flytbare elhegn mod råvildt består af et net af strømførende vandrette hegnstråde med høj ledeevne. Nettet opsættes med de fastgjorte stolper, der trykkes ned i jorden.

En anden fordel ved det flytbare elhegn er effektiviteten overfor rådyr og kronvildt me gevir. Normalt vil større hjortevildt forsøge at løfte de mellemste tråde med opsatsen (revir) og gå under. Det er ikke muligt ved et mobilt elhegn med nettråd og stolper.

Skriv et svar