Elhegn til Kvæg

Når kvæg og malkekøer skal ud på græsningsarealerne, udgør elhegnet en væsentlig rolle for køernes sikkerhed og trivsel. Her kan der ikke gåes på kompromis med strømgiveren og ikke mindst hegnstråden.

Elhegn til Kvæg

Højde og ledere

Elhegn til kvæg monteres med 1, 2 eller 3 tråde alt efter forholdene og hvilken type kvæg, der skal indhegnes. Typisk anbefaler vi et 90 cm højt hegn med 2 tråde til malkekvæg og 3 tråde til kødkvæg.

Hvis kalve og kvier skal holdes adskilt, kan det være nødvendigt med lavt liggende hegnstråd og lille afstand mellem hegnstrådene (feks. 20-30 cm).

Spændning

Igen her afhænger det af rasen. Generelt anbefaler vi en spændning på hegnet på 2.000V for malkekvæg. Til kødkvæg vil 2.000–3.000V ofte være mere passende. Nogle kvægracer har meget tyk/lang pels, og her kan en endnu højere spænding være nødvendig.Tyre kræver desuden ekstra høj spænding på hegnet, idet de kan blive aggressive.

Højde på elhegn til malkekvæg
Elhegn til Malkekvæg med 2 ledere
Elhegn Kødkvæg højde
Elhegn til Kødkvæg med 3 ledere

Skriv et svar