Find den helt rigtige strømgiver til dit elhegn

Strømgivere til Elhegn

Strømgiveren (spændingsgiveren) leverer de elektriske impulser til dit elhegn. Der er to overvejelser man skal gøre sig – strømkilden og styrken. Strømgivere kan tilsluttes 230V elnet, batteri, med solceller, eller en kombination heraf. Styrken måles i Joules, og det er vigtigt at se på udgangseffekten i Joule – ikke på ladenergien. Behovet for styrke afhænger af størrelsen på indhegningen, hvilke dyr der indhegnes (f.eks er det tyk-pelsede dyr), og ikke mindst hvor meget græs der vokser op af elhegnet – for det forringer ydeevnen igennem afledning.

Typer af strømgivere

Spændingsgivere (strømgivere) skal tilføres strøm for at sende en impuls ud i elhegnet. Alt efter dine behov skal din strømgiver få strøm via følgende strømkilder:

230V Lysnet/elnet

Oplagt løsning hvis der er mulighed for direkte tilslutning til 230V elnet. En pålidelig strømkilde til dit elhegn.

Batteri

Batteri spændingsgivere tilsluttes 9V eller 12V batteri. Mindre strømgivere bruger D-batterier.

Solceller

Solcelle strømgivere sparer energi ved at forsyne elhegnet med strøm om dagen, og oplader batteriet til drift om natten.

DuoPower Pro

Kan tilsluttes både 9V/12V batteri eller 230V eller solcelle panel. DuoPower Pro bruges er velegnet til professionel brug.

Hvor kraftig en strømgiver skal jeg bruge?

Som tommelfingerregel kan 1 Joule forsyne ca. 10 km elhegn med én hegns-tråd. Dvs. at hvis elhegnet har to hegnstråde kan en strømgiver med 1 joule forsyne 5 km elhegn, ovs.

Hvor mange joule strømgiveren skal være på afhænger desuden af hvor megen vegetation, der vokser op omkring hegnstråde. Jo mere bevoksning desdo større strømgiver (altså flere joule) skal der til for at drive elhegnet optimalt.

Impulsenergi og ladeenergi?

Strømgiverens effekt (energi) måles i Joule. Når man sammenligner hvor kraftig en effekt strømgivere yder skal man være sikker på, at man sammenligner på lige basis:

  • Impulsenergi: Den mængde energi, som strømgiveren sender ud i hegnstråden, og er derfor afgørende for at strømgiveren lever op til behovet.
  • Lagret Energi: Den mængde energi der oplagres i selve strømgiveren. Har ingen praktisk betydning for hegnets effektivitet.

Når du skal købe nyt elhegn

Kort fortalt, så består et elhegn af en spændingsgiver, strømførende hegnstråd og en jordforbindelse. Når dyret rører ved hegnstråden får det et let stød, og det lærer ikke at gøre det igen. Et elhegn fungerer derfor som en psykologisk barriere snarere end en fysisk barriere.

Et elhegn består af et lukket strøm-kredsløb langs en strømførende hegnstråd, som drives af en strømgiver (spændingsgiver). Strømgiveren sender regelmæssige impulser ud langs hegnstrådene, ned gennem en jordforbindelsen, og videre rundt i hegnstråden. Hvis så dyret rører ved hegnstråden føres strømmen ned gennem dyrets ben, hen til jordforbindelsen, op til spændingsgiveren, igennem hegnstråden – og tilbage til dyret. Herved er kredsløbet sluttet – og dyret mærker strømmen.

Til et elhegn skal du bruge:

Elhegn er et lukket kredsløb

For at et dyret skal få et elektrisk stød, skal strømmen kunne vandre i et lukket kredsløb fra strømgiveren ud langs hegnstrådene, gennem dyrets krop, som fører strømmen ned gennem jorden, hen mod jordforbindelsen og tilbage til strømgiveren. Så dyret skal både stå på jorden og røre elhegnet for at kredsløbet sluttes kredsløbet og dyret får et stød. For på den måde sluttes kredsløbet.

Hegnstråd, isolatorer og tilbehør til elhegn

Det er vigtigt at tilbehør såsom hegnstråd/eltråd og isolatorer er af god kvalitet med lav modstand, så der ikke skabes ‘flaskehalse’ på elhegnet (taber spænding). Samtidigt skal de være UV-beskyttet for holdbarhed og have høj ledeevne, så du sikrer at dit elhegn er tip top.

Vedligeholdelsesfrit elhegn

Elhegn er nemt at opsætte og vedligeholde. Man skal bare løbende sikre sig at der er strøm på eltråden, og at der ikke vokser græs op af. Konventionelle hegn derimod kræver krydsstolper af træ imellem hegnspælene. Flytbare elhegn kan skabe praktiske flytbare indhegninger til foldopdeling, paddocks og rotation af græsningsarealer, og disse kræver minimal vedligeholdelse.

Fordele ved elhegn:

  • Kan holde rovdyr som ræv og mår og andre skadedyr udenfor hegnet med en lav-liggende hegnstråd
  • Dyr får færre skader hvis de prøver at bryde igennem et elektrisk hegn end ved et konventionelt hegn
  • Flytbare elhegn gør det nemt at foldopdele, lave paddocks og opføre/afgrænse forskellige græsningsarealer

Mobile paddocks til heste

Mobilt elhegn er ideelt til heste paddocks hvis man har brug for flere opdelte indhegninger. Her kan det være en fordel at anvende en mindre strømgivere (gerne batteri elhegn eller solcelle elhegn) frem for mange hegn på samme strømgiver. Det giver også større grad af fleksibilitet ved rotation af afgræsnings arealerne. Flytbart elhegn kan etableres med tentorpæle eller særlige plast pæle til mobile elhegn.