Guide til opsætning af elhegn

Guide til opsætning af elhegn
Et elhegn består af et lukket strøm-kredsløb, hvor dyret får et let stød når det rører ved hegnstråden. Strømmen går fra en spændingsgiver, der sender strøm ud langs de strømførende hegnstråde og en jordforbindelse. Når dyret rører ved hegnstråden mærker det et lille ubehag som er nok til at dyret hurtigt lærer ikke at gøre det igen – og derved bliver indenfor indhegningen. Et elhegn fungerer derved som en psykologisk barriere frem for end en fysisk barriere. Når dyret rører ved hegnstråden føres strømmen ned gennem dyrets ben, hen til jordforbindelsen, op til spændingsgiveren, igennem hegnstråden – og tilbage til dyret. Herved er kredsløbet sluttet.

Hvordan fungerer et elhegn?

For at et dyret skal få et elektrisk stød, skal strømmen kunne vandre i et lukket kredsløb fra (1) strømgiveren ud langs (2) hegnstrådene, gennem dyrets krop, som fører strømmen ned gennem jorden mod (4) jordforbindelsen og tilbage til strømgiveren. Så dyret skal altså både stå på jorden og røre elhegnet for at kredsløbet sluttes kredsløbet og dyret får et stød. Et elhegn består basalt set af fire ting:
 1. Spændingsgiver
 2. Hegnstråd
 3. Isolatorer til hegnspæle
 4. Jordforbindelse

Hvordan tilslutter man elhegnet?

For at spændingsgiveren skal kunne levere de elektriske impulser til dit elhegn, skal den tilsluttes en strømkilde. Og uanset hvilken størrelse indhegning du har – eller til hvilket slags dyr – så er strømgiveren en væsentlig faktor når det gælder om at opnå en pålidelig elhegns løsning.

Tilslutning til 230V Lysnet

Når der er adgang til 230V Lysnet kan være en god idé at installere spændingsgiveren overdækket, men det er ikke en nødvendighed.
 1. Montér spændingsgiveren på en væg eller hegnspæl
 2. Tilslut den grønne terminal (jordklemmen) til ét af jordspydene i jordforbindelsen
 3. Tilslut den røde terminal (udgangsklemmen) til selve hegnstråden
 4. Sæt spændingsgiveren i stikkontakten v.h.a. strømadapteren

Tilslutning til batteri

Spændningsgiveren kan sagtens installeres udendørs når det får strøm fra et batteri.
 1. Montér hegnsapparatet på en hegnspæl eller væg
 2. Tilslut den grønne terminal (jordklemmen) til ét af jordspydene i jordforbindelsen
 3. Tilslut den røde terminal (udgangsklemmen) til selve hegnstråden
 4. Forbind batterikablet til batteriet: Tilslut den røde (+) klemme til batteriets pluspol, og den sorte (-) klemme til batteriets minuspol.
NB!
 • NB! Sluk for hegnsapparatet før installationen eller før der skal udføres arbejde på elhegnet
 • Brug kun den strømadapter eller de batterikabler, der følger med hegnsapparatet
 • Brug aldring en forlængerledning til lysnettet

Hvilken spænding er nødvendig ved indhegning af dyr?

4kV er alment kendt som anbefalet minimum spænding ved indhegning af dyr. Hvis hegnsspændingen ligger under 4kV kan du kontrollere følgende:
 1. Kontrollér hegnsapparatet: Kobl hegnstråden af spændingsgiverens udgangs terminal (Rød) og mål spændingen på terminalerne v.h.a. en hegnstester eller et voltmeter. Hvis spændingen er lavere en 6kV kan det være, at der skal udføres service på hegnsapparatet.
 2. Kontrollér hegnslinjen for fejl: Den hyppigste årsag til lav spændingsværdi er fejl på hegnstråden. Hertil kan man bruge en Fejlfinder, der er en kombineret spændings- og strømmålings apparat, der gør det muligt at finde lækager i hegnslinjen.
 3. Kontrollér jordforbindelsen: Se venligst denne side med råd om opsætning og test af jordforbindelse.

Fordele ved elhegn

 • Virker afskrækkende både for dyr indenfor hegnet og for rovdyr udenfor hegnet
 • Dyr får færre skader hvis de prøver at bryde igennem et elektrisk hegn end ved et konventionelt hegn
 • Kan bruges til både at holde at hold ræve, mår og andre skadedyr væk fra f.eks hønsegårde og fasan voliérer og til at holde fuglene inde
 • Flytbare elhegn gør det nemt at foldopdele, lave paddocks og opføre/afgrænse forskellige græsningsarealer
 • Elektrisk hegn beskytter og forårsager færre skader værdifulde dyr såsom heste

Dette indlæg har 4 kommentarer

 1. God hjemmeside i har – vedr. Indhegning af lille sø. Hej jeg vil gerne have opsat et lavt elhegn for at beskytte ørrederne i min sø mod Odder angreb. Søen er mtr i omkreds (målt rundt om bredden i 20 cm afstand fra vandkant) jeg har 220 volt strømkilde ved søen – vil i maile hvad jeg skal bruge og hvad det koster

  1. Hej Frank,
   Tak for ros! Michael skrev en mail i går, håber du kunne bruge oplysningerne? Ellers må du endelig skrive til os igen. God dag, Christine

 2. Hej.
  Vi overvejer et elhegn.
  Men der er et spørgsmål jeg ikke umiddelbart kan finde svar på.
  Kan hegnet ende i “ingenting” – altså sådan at jeg har en låge uden strøm i slutningen af elhegnet.
  Eller er jeg så nødt til at føre en ledning fra slutningen af hegnet over til starten af hegnet (der hvor strømgiveren er koblet til)

  1. Hej Jan,
   Det kan det sagtens, det er jordforbindelsen der slutter kredsløbet.
   Håber det besvarer dit spørgsmål, ellers må du endelig ringe eller skrive.
   Hilsener, Christine fra Fram-shop.dk

Skriv et svar

×
×

Kurv

Close Panel