Hvad er et Elhegn?

Elhegn – et lukket kredsløb

Elhegn er en praktisk og effektiv måde at holde dyr trykt indenfor et area. De oplever et  let stød hvis de rører ved hegnstråden som ikke er skadeligt – men som gør at de husker på at blive indenfor indhegningen og ikke forsøger at bryde igennem. Et elhegn fungerer derved som en psykologisk barriere frem for end en fysisk barriere.

Hvordan fungerer et elhegn?

For at et dyret skal få et elektrisk stød, skal strømmen kunne vandre i et lukket kredsløb fra (1) strømgiveren ud langs (2) hegnstrådene, gennem dyrets krop, som fører strømmen ned gennem jorden mod (4) jordforbindelsen og tilbage til strømgiveren. Så dyret skal altså både stå på jorden og røre elhegnet for at kredsløbet sluttes kredsløbet og dyret får et stød.

Et elhegn består basalt set af fire ting:

 1. Spændingsgiver
 2. Hegnstråd
 3. Isolatorer til hegnspæle
 4. Jordforbindelse

Fordele ved elhegn

 • Virker afskrækkende både for dyr indenfor hegnet og for rovdyr udenfor hegnet
 • Dyr får færre skader hvis de prøver at bryde igennem et elektrisk hegn end ved et konventionelt hegn
 • Kan bruges til både at holde at hold ræve, mår og andre skadedyr væk fra f.eks hønsegårde og fasan voliérer og til at holde fuglene inde
 • Flytbare elhegn gør det nemt at foldopdele, lave paddocks og opføre/afgrænse forskellige græsningsarealer
 • Elektrisk hegn beskytter og forårsager færre skader værdifulde dyr såsom heste

Hvordan tilsluttes strømgiveren til elhegnet?

Elhegnet tilføres strøm (elektriske impulser) fra en strømgiver, der tilsluttes en strømkilde. Overordnet findes der tre slags tilslutningsmuligheder: 230V  hvis elhegnet er tæt på en bygning med lysnet, batteri (12V, 9V eller 1,5 volt LR20), eller solceller. Uanset hvor stor eller lille dit elhegn er – eller til hvilke dyr – så er strømgiveren en væsentlig faktor når det gælder om at opnå en pålidelig elhegns løsning. 

Tilslutning til 230V Lysnet

Når der er adgang til 230V Lysnet kan være en god idé at installere spændingsgiveren overdækket, men det er ikke en nødvendighed.

 1. Montér spændingsgiveren på en væg eller hegnspæl
 2. Tilslut den grønne terminal (jordklemmen) til ét af jordspydene i jordforbindelsen
 3. Tilslut den røde terminal (udgangsklemmen) til selve hegnstråden
 4. Sæt spændingsgiveren i stikkontakten v.h.a. strømadapteren
 • NB! Sluk for hegnsapparatet før installationen eller før der skal udføres arbejde på elhegnet
 • Brug aldrig en forlængerledning til lysnettet

Tilslutning til 12V batteri

Spændningsgiveren kan sagtens installeres udendørs når det får strøm fra et batteri.

 1. Montér hegnsapparatet på en hegnspæl eller væg
 2. Tilslut den grønne terminal (jordklemmen) til ét af jordspydene i jordforbindelsen
 3. Tilslut den røde terminal (udgangsklemmen) til selve hegnstråden
 4. Forbind batterikablet til batteriet: Tilslut den røde (+) klemme til batteriets pluspol, og den sorte (-) klemme til batteriets minuspol.
 • NB! Sluk for hegnsapparatet før installationen eller før der skal udføres arbejde på elhegnet
 • Brug kun den strømadapter eller de batterikabler, der følger med hegnsapparatet

Tilbehør til Elhegn

En af fordelene ved elhegn er den store fleksibilitet. Der findes utrolig mange muligheder for opsætning igennem forskelligt tilbehør. Her er vist et par eksempler på det tilbehør – den øverste er et ‘klassisk’ permanent elhegn, og den nederste viser muligheder for opdeling af folde i sektioner med flytbare elhegn (til afgræsning, paddocks, ovs.). Hvis du er i tvivl står vi klar på telefonerne 45 80 09 55.

Test af elhegn – hvordan?

4.000V er alment kendt som anbefalet minimum spænding ved indhegning af dyr. Hvis hegnsspændingen ligger under 4.000V kan du kontrollere følgende:

 1. Kontrollér hegnsapparatet:
  Kobl hegnstråden af spændingsgiverens udgangs terminal (Rød) og mål spændingen på terminalerne v.h.a. en hegnstester eller et voltmeter. Hvis spændingen er lavere en 6kV kan det være, at der skal udføres service på hegnsapparatet.
 2. Kontrollér hegnslinjen for fejl:
  Den hyppigste årsag til lav spændingsværdi er fejl på hegnstråden. Hertil kan man bruge en Fejlfinder, der er en kombineret spændings- og strømmålings apparat, der gør det muligt at finde lækager i hegnslinjen.
 3. Kontrollér jordforbindelsen:
  Sidst kan du kontrollere jordforbindelsen – se vejledning herunder.

Jordforbindelse til Elhegn – hvorfor er det vigtigt?

Jordforbindelsen er et af de vigtigste elementer i alle typer elhegn. Uden den, bliver kredsløbets af strøm ikke fuldendt, og så vil elhegnet ikke fungere tilfredsstillende. Jordforbindelsen består af jordspyd der skaber den ‘usynlige’ forbindelse mellem dyrets poter/hove, der leder strømmen gennem jorden til jordspydene tilbage til spændingsgiveren og ud i hegnstråden – hvilket gør at dyret mærker et smæld.

En dårlig jordforbindelse betyder for lidt strøm på dit hegn og er det mest almindelige problem, når hegnet ikke fungerer optimalt eller slet ikke fungerer.

Se udvalg af jordspyd og jordkabel til elhegn her…

Hvad er et jordforbindelses system?

For at elhegnet skal kunne give dyret et smeld (elektrisk stød) skal kredsløbet være sluttet. Dyret tager ikke skade af smeldet, men det er nok til at det lærer ikke at læne sig op af hegnstråden eller elhegnet. Strømmen går fra strømgiveren, langs hegnstråden, til dyret, ned til jorden, hen til jordforbindelsessystemet og tilbage til strømgiverens jordpol. Hvis jordsystemet ikke fungerer får dyret ikke tilstrækkeligt smeld til at det har nogen effekt.

Hvordan virker det?

Jordsystemet består af en række jordspyd, der leder strømmen tilbage til strømgiverens jordtilslutnings terminal. Jo kraftigere strømgiver og jo længere elhegn, desdo flere jordspyd kræves der.

Hvad påvirker elhegnets jordforbindelse?

 1. Tørre og sandede jordtyper med lav ledningsevne kan give for stor modstand imellem jordspyddene og strømgiverens jordpol. Her kan man benytte yderligere jordspyd.
 2. Vegetation omkring hegnet afleder strømmen. Kontrollér jævnligt elhegnet og sørg for, at langt græs og udhængende grene ikke rører ved elhegnet.
 3. Hvis man blander forskellige typer metal, kan der opstå elektrolyse. Brug for eksempel aldrig en kobber ledning sammen med et galvaniseret jordspyd, da det vil medføre at effektiviteten af jordforbindelsen vil reduceres og til sidst forsvinde helt.

Etablering af jordforbindelse

Trin 1: Find optimal placering

Bestem den rette placering af dit jordforbindelse. Gode retningslinjer for etablering af jordforbindelse er:

 • Min. 10 fra andre elektriske installationer
 • Beskyttet fra dyr der kan beskadige installationen
 • Et let tilgængeligt sted for vedligehold
 • Gerne på en fugtig plads – f.eks i skygge.

Trin 2: Jordspydene sættes i jorden

 1. Placer de 2 m lange jordspyd min. 3 meter fra hinanden.
 2. Sørg for at jordspydene stikker 10 cm op over jordoverfladen så de nemt kan tilsluttes.
 3. Tilslut jordspydene serielt ved hjælp af jord-klamper og isoleret kabel (skal strippes) i én ubrudt længde uden samlinger.

Trin 3: Test at alt er ok

Efter installering skal jordforbindelsen testes for at sikre, at det er effektivt nok.

 1. Sluk for strømgiveren.
 2. Placer tre jernstænger 100 m fra strømgiveren, således at der er kontakt mellem den strømførende tråd og jorden.
 3. Tænd for strømgiveren.
 4. Brug et digitalt voltmeter til at måle spændingen på hegnstråden. Spændingen bør ikke være mere end 2 kV. Er den det, placer da flere jernstænger op ad hegnet.
 5. Tilslut voltmeteret til det sidste jordspyd v.h.a. klemmen (undgå at røre ved jordspydet når klemmen påsættes).
 6. Stik voltmeterets jord probe i jorden mindst 1 m fra det sidste jordspyd.
 7. Det digitale voltmeter bør ikke vise mere end 0,3 kV. Gør det det, er jordforbindelsen ikke tilstrækkelig effektiv. Brug flere jordspyd eller find en bedre lokalitet til jordforbindelsen.

Checkliste for jordspyd

 • 3 M fra hinanden
 • 2 M nede i jorden
 • Antal af jordspyd passer til forholdende (normalt 3 stk.)
 • Stikker 10 cm over jorden
 • 10 meter fra bygninger med el-installationer og telefonkabler

Se video her (engelsk):

Fejlfinding & test af jordforbindelse

Hvis du er i tvivl om at jordforbindelsen fungerer optimale, kan du bruge et af følgende måleinstrumenter:

Trin 1: Mål, om der er mere end 3.000 V spænding på hegnstråden, mindst 100 meter fra jordingssystemet.

Trin 2: Lav derefter en kortslutning, så der er mindre end 1.000 V på hegnet, naturligvis på samme sted. Du kan kortslutte hegnet ved at sætte en jernpæl op ad hegnstråden.

Trin 3: Mål spændingen på jordingssystemet. Hvis spændingen er mere end 300 V, skal du installere flere jordspyd og udføre testen igen.

NB! Hvordan er jordens ledeevne?

De fleste fugtige jorde i Danmark har god ledeevne, men ved meget tørre og sandede jorde kan det være nødvendigt at ‘hjælpe strømmen på vej’ ved at føre et jordkabel langs hegnet som forbindes direkte til jordspydene. 

Figur 1: Jorde med høj leveevne (normal opsætning):

'Normale' jordtyper i Danmark

Figur 2: Jorde med lav leveevne:

Ekstremt sandede jorde

Elhegn til nænsom beskyttelse af din hund

Elhegn til hunde er en rigtig god måde at beskytte hunde mod at bryde ud af haven eller indhegningen, og derved blive udsat for farer. Hunde er meget lærenemme dyr, der selv ved en lille følelse af ubehag ved den første kontakt med hegnstråden lærer at holde sig indenfor indhegningen. Elhegn til hunde bør derfor kun have en lav spænding på 700-1.000 V.

Har du en graver – eller en højde springer?

Elhegn er desuden velegnet til hunde, der har en tendens til at ville grave sig under indhegningen, da de hurtigt lærer at den hegnstråden ikke er rar at røre ved. Placér derfor nederste hegnstråd tæt ved jorden for at modstå fristelse for at påbegynde ‘gravearbejdet’.

Hvis du har en hund der kan finde på at springe over hegnet, så kan du sætte endnu en hegnstråd længere oven på hegnspælen. Så undgå du sådanne forsøg! Elhegn udgør nemlig en visuel barriere frem for en fysisk barriere, og det er derfor der ikke behøves så stor spænding for at hunden respekterer indhegningen.

Beskyt din hundegård mod uønskede dyr

Sidst – men ikke mindst – så giver elhegn beskyttelse imod indtrængen udfra, såsom strejfende nabohunde, og ubudne gæster rovdyr som ræv og mår.

Opsætning af elhegn til hunde

For at opbygge et godt elhegn til hunde kræver 4 ting:

 1. Spændingsgiver på ca. 0,5 1 Joule og spænding 700 – 1.000V – f.eks Delta 230V eller solcelle spændingsgiver
 2. Hegnstråd – vi anbefaler hvid polytråd da det er synligt for hunden og ser pænt ud i haven eller hundegården. Sæt nederste hegnstråd ca. 20 cm. over jorden for at undgå at hunde kan krybe/grave under tråden.
 3. Jordspyd – sikrer at elhegnet har ‘jording’ så kredsløbet sluttes korrekt
 4. Hegnspæle – brug gerne plastik pæle til nem opsætning af hegnstråden så hunden ikke graver under eller forsøger at hoppe over elhegnet

Eksempler på anvendelse:

 • Beskyttelse af din ejendom mod uønskede hunde, katte, ræve og mår
 • Indhegning af køkkenhaven, blomster og grøntsager mod harer og rådyr
 • Beskyttelse af havebassinet mod katten

Oplysninger om elhegnet:

 • Uskadelige for mennesker og dyr
 • Effektiv enhed til hjemmet og haven
 • LED til overvågning af funktion og spænding
Se vores elhegn til hund her
Se vores Elhegn til Hund & Kat her

Dette indlæg har 10 kommentarer

 1. Hvor mange cm skal der være mellem stolperne og hvad koster ekstra pæle, hvis vi skal bruge flere ?
  Mvh Jane

 2. Hvor høje er hegnspæle og hvor mange mtr. tråd medfølger?

 3. Hej
  Kan man montere elhegnet inde midt i en ligusterhæk?
  Tråden vil jo formentlig ramme nogle grene.
  Vh. Jesper

  1. Hej Jesper,

   Det kan du godt, MEN når tråden berøres af grene, VIL der ske en afledning, der hvor grenene rører ved tråden.

   Forstil dig at tråden var en vandslange. Hver berøring svarer til at der prikkes et hul i slangen og noget vand vil løbe ud = vandtrykket vil falde (målt i enden af slangen, længst væk fra vandhanen). Prikkes der mange huller i slangen giver resultatet sig selv = meget lidt tryk på vandet i enden af slangen.
   Man skal huske at strøm er ”dovent”. Ved første givne mulighed, vil det søge fra tråden ned i jorden.

   Placeres tråden i en hæk, vil der være en del afledning, men hvis det er et kort hegn, vil der normalt stadig være lidt strøm ”tilbage” i enden af tråden.

   Håber ovenstående giver mening – ellers er du velkommen til at ringe til os på 45 80 09 55.

   God dag!

  2. Hej igen Jepser,

   Glemte lige at sige at monteres tråden i en hæk, vil I kunne opleve at det ”gnistre” i fugtigt vejr. Strømmen vil springe fra tråden over på en gren med god jordforbindelse, også selvom der ikke er en direkte berøring. Når gnisten springer vil man kunne høre det og ofte se det hvis det er mørkt. På længere sigt vil det kunne skade den gren gnisten springer over på, blot så du har det med i overvejelserne.

   Mange hilsener,
   Christine fra Farm-shop.dk

 4. Hvad er Max længde på hegnet, har ca 6000 m² så stram regnet 320 m men gætter nærmere på 400- 450 m

  1. Hej Kurt,
   Tak for spørgsmålet. Hvis du f.eks bruger en solcelle strømgiver på 0,15J så kan du drive op til 2km hegnstråd. Så hvis dit hegn er 400-450 m i omkreds og du bruger 3 hegnstråde, så kunne det være en god løsning. Det kommer selvfølgelig an på om der vokser græs og lignende op af hegnstråden – ved kraftig bevoksning skal du have en kraftigere strømgiver.
   Vi har flere løsninger på strømgivere – med/uden solceller, 230V lysnet eller strømgivere på batteri. Og skal lige høre, mener du ikke 600 m2 og ikke 6.000 m2? Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os med en beskrivelse af dit hegn og behovene hertil, så kan vi guide dig til en løsning.
   Venlig hilsen, Christine

 5. Det da ikke lovligt at bruge strøm til at holde sin hund inden med???

 6. Tak for din kommentar på vores hjemmeside omkring elhegn til hunde.

  Det er et rigtig interessant spørgsmål du stiller. Faktisk så er alle synlige barrierer til at holde hunde inde lovlige, når blot hunden kan se indhegningen og hegnstråden (som ved indhegninger med el). Ulovlige og usynlige metoder til hunde er f.eks et halsbånd med strøm, der giver hunden stød når det aktiveres af sendere omkring en periferi som hunden ikke må gå udenfor – men som den jo ikke har en chance for at kunne se eller forstå meningen af.

  Ja, synlige hegn med strøm kan siges at være en ”sidste udvej” for hunde, der bliver ved med at bryde ud og derved være til fare for sig selv, såsom hvis den løber ud på en befærdet vej, strejfer, eller lignende.

  Dertil skal desuden siges, at elhegn til hunde har så lav en spænding at hunden højest får sig et hurtigt ubehag ved berøring. Hunde lærer hurtigt at forbinde hegnstråden med en barriere, der skal undgås, og de er lærenemme nok til at holde sig indenfor indhegningen. Og det kan som sagt være for deres eget bedste – og ikke mindst – sikkerhed.

  Jeg håber at det besvarer dit spørgsmål, og du må endelig vende tilbage, hvis du har andre.

  Mange hilsener,

  Christine
  christine@farm-shop.dk

Skriv et svar

Dette indlæg har 2 kommentarer

 1. God hjemmeside i har – vedr. Indhegning af lille sø. Hej jeg vil gerne have opsat et lavt elhegn for at beskytte ørrederne i min sø mod Odder angreb. Søen er mtr i omkreds (målt rundt om bredden i 20 cm afstand fra vandkant) jeg har 220 volt strømkilde ved søen – vil i maile hvad jeg skal bruge og hvad det koster

  1. Hej Frank,
   Tak for ros! Michael skrev en mail i går, håber du kunne bruge oplysningerne? Ellers må du endelig skrive til os igen. God dag, Christine

Skriv et svar

×
×

Kurv

Close Panel