Vejledning til opsætning af Elhegn

Et elhegn er et lukket kredsløb af strømførende hegnstråde omkring en indhegning af dyr. Dyret oplever et  let stød hvis de rører ved hegnstråden som ikke er skadeligt – men som gør at de ‘husker’ at blive indenfor indhegningen. Et elhegn fungerer derved som en visuel barriere frem for end en fysisk barriere.

Fordele ved elhegn

 • Dyr får færre skader hvis de prøver at bryde igennem et elektrisk hegn end ved et konventionelt hegn
 • Kan bruges til både at holde at hold ræve, mår og andre skadedyr ude af indhegningen
 • Med elhegn er det nemt at foldopdele, lave paddocks og rotere forskellige græsningsarealer
Guide til elhegn - gratis download
Download Guide til Elhegn

1. Hvordan fungerer et elhegn?

For at et dyret skal få et elektrisk stød, skal strømmen kunne vandre i et lukket kredsløb fra strømgiveren ud langs hegnstrådene, gennem dyret som får let stød, som fører strømmen ned gennem jorden mod jordforbindelsen og tilbage til strømgiveren. Så dyret skal altså både stå på jorden og røre elhegnet for at kredsløbet sluttes kredsløbet og dyret får et stød.

Et elhegn består basalt set af fire dele:

 1. Spændingsgiver
 2. Hegnstråd
 3. Isolatorer til hegnspæle
 4. Jordforbindelse

2. Opsætning af Elhegn

En af fordelene ved elhegn er den store fleksibilitet. Der findes utrolig mange muligheder for opsætning igennem forskelligt tilbehør. Her er vist et par eksempler på det tilbehør – den øverste er et ‘klassisk’ permanent elhegn, og den nederste viser muligheder for opdeling af folde i sektioner med flytbare elhegn (til afgræsning, paddocks, ovs.). Hvis du er i tvivl står vi klar på telefonerne 45 80 09 55.

Elhegn med træpæle
Mobilt Elhegn

3. Muligheder for tilslutning af spændingsgiveren (strømmen)

Elhegnet tilføres strøm (elektriske impulser) fra en strømgiver, der tilsluttes en strømkilde. Overordnet findes der tre slags tilslutningsmuligheder: 230V  hvis elhegnet er tæt på en bygning med lysnet, batteri (12V, 9V eller 1,5 volt LR20), eller solceller. Uanset hvor stor eller lille dit elhegn er – eller til hvilke dyr – så er strømgiveren en væsentlig faktor når det gælder om at opnå en pålidelig elhegns løsning. 

Tilslutning til 230V (lysnet)

Den nemmeste løsning når spændingsgiveren har adgang til 230V strømforsyning.

 1. Montér spændingsgiveren på en væg eller hegnspæl
 2. Tilslut den grønne terminal (jordklemmen) til ét af jordspydene i jordforbindelsen
 3. Tilslut den røde terminal (udgangsklemmen) til selve hegnstråden
 4. Sæt spændingsgiveren i stikkontakten v.h.a. strømadapteren
 • NB! Sluk for hegnsapparatet før installationen eller før der skal udføres arbejde på elhegnet
 • Brug aldrig en forlængerledning til lysnettet

Spændingsgivere med Solcellepanel og genopladeligt batteri

Solcelle elhegn fungerer ved, at solcellepanelet forsyner elhegnet med strøm om dagen, og oplader det indbyggede batteri, der overtager om natten. Virker hele året rundt – også på overskuede dage. Vores solcelle strømgivere fåes fra 1 km hegnstråd (0,07 Joules) helt op til 10 km (1,3 Joules).

Tilslutning til 9V eller 12V eksternt batteri

Spændningsgiveren kan tilsluttes et eksternt 9V eller 12V batteri

 1. Montér hegnsapparatet på en hegnspæl eller væg
 2. Tilslut den grønne terminal (jordklemmen) til ét af jordspydene i jordforbindelsen
 3. Tilslut den røde terminal (udgangsklemmen) til selve hegnstråden
 4. Forbind batterikablet til batteriet: Tilslut den røde (+) klemme til batteriets pluspol, og den sorte (-) klemme til batteriets minuspol.
 • NB! Sluk for hegnsapparatet før installationen eller før der skal udføres arbejde på elhegnet
 • Brug kun den strømadapter eller de batterikabler, der følger med hegnsapparatet

Video på vej!

Spændingsgivere til D-batterier

Til mindre indhegninger kan bruges spændingsgivere med indbyggede D-batterier

Vi fører 3 slags spændingsgivere: Speedrite AN20, Speedrite AN90 og Speedrite AN90 med Jordspyd  der er velegnede til høns og smådyr, eller til at holde katten ude af køkkenhaven.

4. Test og fejlfinding af elhegn

4.000V er alment kendt som anbefalet minimum spænding ved indhegning af dyr. Hvis hegnsspændingen ligger under 4.000V kan du kontrollere følgende:

 1. Kontrollér hegnsapparatet:
  Kobl hegnstråden af spændingsgiverens udgangs terminal (Rød) og mål spændingen på terminalerne v.h.a. en hegnstester eller et voltmeter. Hvis spændingen er lavere en 6kV kan det være, at der skal udføres service på hegnsapparatet.
 2. Kontrollér hegnslinjen for fejl:
  Den hyppigste årsag til lav spændingsværdi er fejl på hegnstråden. Hertil kan man bruge en Fejlfinder, der er en kombineret spændings- og strømmålings apparat, der gør det muligt at finde lækager i hegnslinjen.
 3. Kontrollér jordforbindelsen:
  Sidst kan du kontrollere jordforbindelsen – se vejledning herunder.

5. Jordforbindelse til Elhegn – hvorfor er det vigtigt?

Jordforbindelsen er et af de vigtigste elementer i alle typer elhegn. Uden den, bliver kredsløbets af strøm ikke fuldendt, og så vil elhegnet ikke fungere tilfredsstillende. Jordforbindelsen består af jordspyd der skaber den ‘usynlige’ forbindelse mellem dyrets poter/hove, der leder strømmen gennem jorden til jordspydene tilbage til spændingsgiveren og ud i hegnstråden – hvilket gør at dyret mærker et smæld.

En dårlig jordforbindelse betyder for lidt strøm på dit hegn og er det mest almindelige problem, når hegnet ikke fungerer optimalt eller slet ikke fungerer.

Se udvalg af jordspyd og jordkabel til elhegn her…

Hvad er et jordforbindelses system?

For at elhegnet skal kunne give dyret et smeld (elektrisk stød) skal kredsløbet være sluttet. Dyret tager ikke skade af smeldet, men det er nok til at det lærer ikke at læne sig op af hegnstråden eller elhegnet. Strømmen går fra strømgiveren, langs hegnstråden, til dyret, ned til jorden, hen til jordforbindelsessystemet og tilbage til strømgiverens jordpol. Hvis jordsystemet ikke fungerer får dyret ikke tilstrækkeligt smeld til at det har nogen effekt.

Hvordan virker det?

Jordsystemet består af en række jordspyd, der leder strømmen tilbage til strømgiverens jordtilslutnings terminal. Jo kraftigere strømgiver og jo længere elhegn, desdo flere jordspyd kræves der.

Hvad påvirker elhegnets jordforbindelse?

 1. Tørre og sandede jordtyper med lav ledningsevne kan give for stor modstand imellem jordspyddene og strømgiverens jordpol. Her kan man benytte yderligere jordspyd.
 2. Vegetation omkring hegnet afleder strømmen. Kontrollér jævnligt elhegnet og sørg for, at langt græs og udhængende grene ikke rører ved elhegnet.
 3. Hvis man blander forskellige typer metal, kan der opstå elektrolyse. Brug for eksempel aldrig en kobber ledning sammen med et galvaniseret jordspyd, da det vil medføre at effektiviteten af jordforbindelsen vil reduceres og til sidst forsvinde helt.

Etablering af jordforbindelse

Trin 1: Find optimal placering

Bestem den rette placering af dit jordforbindelse. Gode retningslinjer for etablering af jordforbindelse er:

 • Min. 10 fra andre elektriske installationer
 • Beskyttet fra dyr der kan beskadige installationen
 • Et let tilgængeligt sted for vedligehold
 • Gerne på en fugtig plads – f.eks i skygge.

Trin 2: Jordspydene sættes i jorden

 1. Placer de 2 m lange jordspyd min. 3 meter fra hinanden.
 2. Sørg for at jordspydene stikker 10 cm op over jordoverfladen så de nemt kan tilsluttes.
 3. Tilslut jordspydene serielt ved hjælp af jord-klamper og isoleret kabel (skal strippes) i én ubrudt længde uden samlinger.

Trin 3: Test at alt er ok

Efter installering skal jordforbindelsen testes for at sikre, at det er effektivt nok.

 1. Sluk for strømgiveren.
 2. Placer tre jernstænger 100 m fra strømgiveren, således at der er kontakt mellem den strømførende tråd og jorden.
 3. Tænd for strømgiveren.
 4. Brug et digitalt voltmeter til at måle spændingen på hegnstråden. Spændingen bør ikke være mere end 2 kV. Er den det, placer da flere jernstænger op ad hegnet.
 5. Tilslut voltmeteret til det sidste jordspyd v.h.a. klemmen (undgå at røre ved jordspydet når klemmen påsættes).
 6. Stik voltmeterets jord probe i jorden mindst 1 m fra det sidste jordspyd.
 7. Det digitale voltmeter bør ikke vise mere end 0,3 kV. Gør det det, er jordforbindelsen ikke tilstrækkelig effektiv. Brug flere jordspyd eller find en bedre lokalitet til jordforbindelsen.

Checkliste for jordspyd

Se video her (engelsk):

Fejlfinding & test af jordforbindelse

Hvis du er i tvivl om at jordforbindelsen fungerer optimale, kan du bruge et af følgende måleinstrumenter:

Trin 1: Mål, om der er mere end 3.000 V spænding på hegnstråden, mindst 100 meter fra jordingssystemet.

Trin 2: Lav derefter en kortslutning, så der er mindre end 1.000 V på hegnet, naturligvis på samme sted. Du kan kortslutte hegnet ved at sætte en jernpæl op ad hegnstråden.

Trin 3: Mål spændingen på jordingssystemet. Hvis spændingen er mere end 300 V, skal du installere flere jordspyd og udføre testen igen.

NB! Hvordan er jordens ledeevne?

De fleste fugtige jorde i Danmark har god ledeevne, men ved meget tørre og sandede jorde kan det være nødvendigt at ‘hjælpe strømmen på vej’ ved at føre et jordkabel langs hegnet som forbindes direkte til jordspydene. 

Figur 1: Jorde med høj leveevne (normal opsætning):

'Normale' jordtyper i Danmark

Figur 2: Jorde med lav leveevne:

Ekstremt sandede jorde

Dette indlæg har 31 kommentarer

 1. Bjørn folkvang

  Hej Christine

  Jeg kan forstå at jordspyddene skal være 2m nede i jorden men dem der sælges er højst 1m lange?

  Vi har et meget langt hegn. Det består af tre tråde der er trukket hele vejen rundt, på træstolper med isolatorer. Der er sat strømførende ledning på den øverste tråd, og den øverste tråd er så efterfølgende blevet koblet sammen med de to andre tråde med en stump hegnstråd. er det en korrekt måde at gøre det på? og er der en ide i at sætte jordspyd rundt langs hegnet og koble dem på den nederste tråd? Vi påtænker at købe nogle får snart

  Mvh Bjørn

  1. Christine Damgaard | Farm-shop Kundeservice

   Hej Bjørn, tak for dine spørgsmål! Venligst se svar forneden:

   Jeg kan forstå at jordspyddene skal være 2m nede i jorden men dem der sælges, er højst 1m lange?

   Du har forstået det korrekt og det er det der anbefales til STORE indhegninger og det er også det som professionelle montører ofte anvender. Der er dog en årsag til at vi ikke har 2 mtr´s jordspyd på shoppen. Dels er det svært at få nogen til at levere pakker på 2 mtr. og derover og dels er rigtigt mange hegn ikke så store, uden at et eller flere 1 mtr´s spyd kan løse opgaven. Oftest vil det også være billigst at købe disse lange jordspyd lokalt (lokale trælast eller elektriker).

   Vi har et meget langt hegn. Det består af tre tråde der er trukket hele vejen rundt, på træstolper med isolatorer. Der er sat strømførende ledning på den øverste tråd, og den øverste tråd er så efterfølgende blevet koblet sammen med de to andre tråde med en stump hegnstråd. er det en korrekt måde at gøre det på?

   Det kan sagtens gøres på den måde (er min egen erfaring), men vi anbefaler alligevel at bruge samlere til denne opgave for at sikre god kontakt mellem forbindelserne og trådene.

   og er der en ide i at sætte jordspyd rundt langs hegnet og koble dem på den nederste tråd? Vi påtænker at købe nogle får snart

   Super god idé. Har man problemer med jordforbindelsen til hegnet, hvilket ofte er tilfældet i skove, strandenge m.m., er det en rigtig god idé at gøre som du skriver. Altså træk den nederste tråd tæt ved jorden og forbind den med et eller flere jordspyd rundt på hegnet. Tråden må selvfølgelig ikke være strømførende 😊. Det er udelukkende en ”jordforbindelses-tråd”. Vær dog opmærksom på at placeres denne tråd MEGET lavt, kan man uforvarende komme til at beskadige den når der slås for græs/ukrudt under tråden.

   Jeg håber ovenstående giver et tilfredsstillende svar på dine spørgsmål, ellers hører vi gerne fra dig igen.

 2. Marianne Sjøholm

  Hvilket el-system kan vi bruge til at holde katte inde – der skal trækkes 2 – 3 tråde på hegnet..?

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Hej Marianne,
   Tak for din forespørgsel. Der er forskellige løsninger til at holde katte inde for jeres hegn. For at finde den helt rigtige løsning har vi lige brug for lidt flere oplysninger for at hjælpe dig bedst på vej, og du er meget velkommen til at ringe til os på 45 80 09 55, så en af vores hegnseksperter er klar til at hjælpe. De bedste hilsener, Christine

 3. Jan Bo

  Jeg har 2 stødgivere grundet lang hegnslængde og flere folde. De to strømgivere sidder ved siden af hinanden. Kan jeg forbinde min jordforbindelse (4 spyd) til begge strømgivere, frem for at trække seperat jordforbindelse til begge?

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Hej Jan Bo,
   Det var et interessant spørgsmål som vi ikke har fået før! Vi har haft det igennem forskellige fagfolk, og de ser ingen grund til, at 2 stødgivere ikke skulle kunne benytte samme jordforbindelses system. Men, som sagt, så er denne opsætning ikke umiddelbart noget, som vi selv har testet i praksis.
   Med venlig hilsen, Christine fra Farm-shop.dk

   1. Jan Bo

    Tak for svar!

    1. Christine Damgaard | Farm-shop Support

     Så lidt Jan Bo! 😉

 4. tove

  hej jeg skal til at sætte jordspyd i jorden 3 stk men der der hvor stødapperatet hænger er på et stolpe i en læhegn hvor der er nedgravet noget strøm engang for mange år siden ,der er pladseret en grå kasse som elfolk engang imellem kigger til og jeg ved at der er meget kratig el der kommer derfra.og vores stødeapperat får strøm derfra .men der ligger også telefonkabel og internetforbindelse i jorden langs denne læhegn . Vi har fået strøm derfra i mange år til stødapperatet men vil gerne have flere og kraftigere jordspyd i jorden ,nu har vi kun et jordspyd og det er bare en alm jernspyd. men kan man grave jordspyd og flere ned så tæt på kablerne i jorden

  1. Ove Nørregaard | Farm-shop Kundeservice

   Hej Tove, tak for din henvendelse.

   Jeg skal prøve at besvare dine spørgsmål så godt som muligt, når vi ikke kender de faktiske fysiske forhold.

   Jordspyd generelt:
   Jordspyd bør være lavet af galvaniseret jern og/eller kobber. Anvendes et almindeligt jernrør (ikke galvaniseret) vil det ruste. Rusten vil med tiden virke som isolering, hvorfor effekten af jordspyddet vil aftage og gradvis forringe virkningen af dit elhegn. Derfor, anvend ALTID galvaniseret jern og/eller kobber til jordspyd.
   Placeringen af jordspyd til jordforbindelsen, behøver nødvendigvis ikke være i nærheden af strømgiveren. Man kan eventuelt trække en ekstra hegnstråd/kabel på hegnet og forbinde det til jordspyddet. Altså har du 2 tråde på hegnet, kan du trække en ekstra tråd/kabel som ”tråd nummer 3” nederst på hegnet (den må jo i sagens natur gerne røre vegetationen, da det er en ”jordforbindelsestråd”). Forbind blot jordspyddet/jordspyddene til denne ”jordforbindelsestråd”.
   En optimal placering af jordspyd er der hvor jorden aldrig bliver meget tør. Fugtig jord har den bedste ledeevne for strøm.

   Jordspyd/strømgivere og forbindelseskabler der er nedgravet i nærheden af el-ledninger og telefonkabler KAN give problemer, eftersom man vil kunne opleve ”klik-lyde” i telefonkabler etc. Disse ”klik-lyde” stammer fra den strøm puls som strømgiveren sender ud på hegnet. Har man problemer med dårlig internet forbindelse KAN det stamme fra kabler til hegnet der ligger for tæt på disse kabler. Skal kablerne ligge i nærheden, bør man sørge for at kabler til hegnet går vinkelret over el-og telefonkabler. Løber de langs hinanden, bør afstanden mellem kablerne være mindst 3 meter.

   Placering af jordspyd:
   Placeringen af jordspyd til jordforbindelsen, behøver nødvendigvis ikke være i nærheden af strømgiveren. Man kan blot trække en ekstra hegnstråd/kabel på hegnet og forbinde det til jordspyddet. Altså har du 2 tråde på hegnet, kan du trække en ekstra tråd/kabel som ”tråd nummer 3” nederst på hegnet (den må jo i sagens natur gerne røre vegetationen, da det er en ”jordforbindelsestråd”). Forbind blot jordspyddet/jordspyddene til enden af denne ”jordforbindelsestråd”. På den måde kan du placere dit jordspyd hvor som helst langs hegnet.
   Placer helst jordspyd hvor jorden aldrig bliver meget tør. Fugtig jord har den bedste ledeevne for strøm. Skyggefulde steder, er ofte fugtige hele året.

   HUSK:
   At et elhegn fungerer således:
   Strømgiveren sender en strøm puls ud på hegnstråden. Er der intet der rører tråden, sker der ingenting. Når noget rører tråden, går strømmen igennem det der rører tråden (og som har kontakt til jorden), ned i jorden, tilbage til jordspyddet og derfra op til strømgiveren. Først når dette kredsløb er etableret, oplever man et stød (det sker på en brøkdel af et sekund).
   Altså vil man opleve problemer med hegnet hvis ikke strømgiveren, hegnstrådene, samlinger og jordforbindelsen er i orden.

   Jeg håber ovenstående besvarer dine spørgsmål.
   Hent eventuelt vores ”Guide til Elhegn” på vores shop:
   https://farm-shop.dk/vejledning-elhegn/

   Med venlig hilsen,

   Ove Nørregaard, Kundeservice

 5. Jane

  Hej
  Vi har vil sætte et 180cm højt, galvaniseret trådhegn op. Maskestørrelse ca. 5*7,5. Det skal sættes op med runde træstolper for hver 2 m. ca.
  Hvordan laver vi strøm øverst oppe, så katten ikke klatrer over og bliver kørt ned. Det er vel anderledes end med dyr der går på jorden? Her er jo tale om en kat der f.eks. er/vil kravle op i hegnet……?
  V.h. Jane

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Hej Jane.

   Tak for din henvendelse.

   Hvis du går ind og downloader:
   https://farm-shop.dk/vejledning-elhegn/
   Guide til Elhegn så er der vist hvordan et hegn virker.

   I dit tilfælde, har jeg dette forslag:

   Normalt skal dyret røre to hegnsdele (den strømførende tråd og have jordforbindelse). Her kan du løse opgaven ved at forbinde ”Jordklemmen” på strømgiveren med trådhegnet og dermed erstatte den traditionelle jordforbindelse. Hele trådhegnet vil virke som jordforbindelse.

   Øverst/ovenpå på hver stolpe kan du efterfølgende montere ringisolatorer:
   https://farm-shop.dk/shop/tilbuds-elhegn/tilbud-isolator-elhegn/ringisolatorer-premium-100-stk-m-skruebit/

   igennem ringisolatorerne, trækker du en polywire hegnstråd:
   https://farm-shop.dk/shop/hegnstraad/hegnstraad-og-poly-baand/hvid-polywire-hegnstraad-200m/
   og forbinder tråden med ”Plus-klemmen” på strømgiveren.
   Husk at tråden godt må ende blindt. Det er nok at bare den ene ende er forbundet til strømgiveren. Den strømførende tråd må naturligvis ikke røre hegnet som virker som jordforbindelse.

   Når katte kravler op i hegnet og vil over, rører den altså trådhegnet (jordforbindelsen) og den strømførende tråd. Når den rører begge dele samtidigt, vil den opleve et stød.

   Jeg håber ovenstående hjælper dig videre i dit projekt.

 6. Predrag

  hej
  jeg har et træhegn omkring haven i højden af ​​et 120 cm træhegn. Jeg har besøg hver aften fra de lokale katte, der graver gennem haven, og det er irriterende. Jeg er interesseret i, hvordan man monterer et el-hegn på et eksisterende træhegn, som katte hopper over.

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Tak for din henvendelse vedr. elhegn som ”katteværn”.

   Som udgangspunkt, vil jeg anbefale at du henter vores Guide/vejledning vedrørende monteringen af elhegn:

   Guide-til-opsætning-af-elhegn.pdf

   Umiddelbart kan man fastgøre en ”jordforbindelses-tråd” (en hegnstråd-polywire) direkte ovenpå hegnet, samt den strømførende tråd i en afstand over hegnet, således at når katten rører begge tråde samtidigt, vil katten herefter få et mærkbart stød.
   Hvis du skulle have et billede af hegnet og kan oplyse hvor langt hegnet er, vil vi gerne give dig et konkret bud på hvad du skal bruge og hvordan du kan montere det.

 7. Sanna Lambers

  Hej, hvordan laver jeg leddet korrekt på den måde, at der er strøm på når den er lukket og uden strøm (så den ikke knister på jorden), når den er åbnet?
  På forhånd tak!

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Hej Sanna.

   Tak for din henvendelsen.
   Se vedhæftede hegnsmanual og min egen ”Jørgen Klevin tegning”.

   Led-i-elhegn.pdf

   Varerne vist i min tegninger er:

   Ledsæt:
   https://farm-shop.dk/shop/tilbuds-elhegn/tilbud-ledsaet-ledbeslag/ledsaet-med-straekbart-elreb-komplet/
   I ovenstående link, er der vist et komplet ledsæt med isolator og ledankerplade.
   Der skal kun være strøm til ankerpladen og ikke til isolatoren i modsatte ende af der hvor du placerer ledhåndtaget/Ledankerpladen.
   Når du sætter metalkrogen på ledhåndtaget i ankerpladens hul (pladen er lavet af metal og dermed strømførende), vil der være strøm på leddet.
   Løftes ledhåndtaget af ankerpladen, er der ikke strøm på leddet, idet isolatoren i modsatte ende ikke er forbundet med hegnstråden.

   Jordkabel:
   https://farm-shop.dk/shop/jordspyd-og-jordkabel-til-hegn/premium-dobbelt-isoleret-jordkabel-oe25mm-25m/
   Anvendes til at fører strømmen fra hegnstråden, ned langs pælene. Føres nedgravet mellem pælene og op på trådene i den modsatte side.
   Så er der altid strøm på hegnet, uanset om leddet er lukket eller ej.

   Trådsamlere:
   https://farm-shop.dk/shop/hegnstraad/samlere-til-hegnstraad-og-reb/traadsamler-bolt/
   Anvendes til at samle Jordkablet og hegnstråden på begge sidder af leddet.

   Jeg håber vedhæftede og ovenstående giver mening ?.

   Med venlig hilsen
   Ove N.

 8. stine

  Hej.
  Vi har problemer med at få nok spænding fra vores anlæg, når der ikke er sat jord til giver den fuld udslag, men når vi kobler jord forbindelsen til, falder spændingen med over halvdelen, desuden kan vi måle spænding på jordspydet? Hvad kan jeg gøre for at få mere spænding på hegnet

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Kære Stine,
   Det tyder på en kortslutning, altså er der noget af hegnstråden der rører jorden, enten direkte eller via en afledning (grene, noget af tråden rører pæle, dårlige isolatorer eller lignende).
   Sidste gang jeg havde sådan en oplevelse, var en gammel rusten stålwire fra en nabos nedlagte hegn, der rørte vores kundes hegnstråd. Da den blev fjernet, var problemet løst.
   Håber det giver mening, ellers må du endelig vende tilbage!
   Hilsener, Christine fra Farm-shop.dk

 9. Ronni

  Jeg har en Alaskian Malamute den går gennem hegnet trods pelsen rør 2 tråde. det virker når den rør med næse eller mund. hvad skal jeg gøre når det ikke er nok med berøring af pelsen.

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Hej Ronni,
   Prøv at lave en test af at hvor høj spænding der er på tråden. Er den over ca. 8.000V har jeg ikke set dyr gå igennem tråden.
   Udfordringen er at pelsen på heste. Hvert hår har en ”luftsæk/er hule” og luft leder ikke strøm ret godt. En kraftig pels, vil derfor være isolerende, hvorfor der skal meget spænding på tråden, for at hesten kan føle stødet gennem pelsen.
   Håber det hjælper, ellers er du velkommen til at skrive tilbage.
   Hilsener,
   Christine fra Farm-shop.dk

 10. Ivan Bjørn

  Hvor tit sendes der strøm ud i hegnet?

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Kære Ivan,
   Tak for dit spørgsmål. Strømimpulsen sendes ud hvert 1 1/2 – 2 sekunder. Sig endelig til hvis du har yderligere spørgsmål.
   Med venlig hilsen,
   Christine fra Farm-shop.dk

 11. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

  Tak for din kommentar på vores hjemmeside omkring elhegn til hunde.

  Det er et rigtig interessant spørgsmål du stiller. Faktisk så er alle synlige barrierer til at holde hunde inde lovlige, når blot hunden kan se indhegningen og hegnstråden (som ved indhegninger med el). Ulovlige og usynlige metoder til hunde er f.eks et halsbånd med strøm, der giver hunden stød når det aktiveres af sendere omkring en periferi som hunden ikke må gå udenfor – men som den jo ikke har en chance for at kunne se eller forstå meningen af.

  Ja, synlige hegn med strøm kan siges at være en ”sidste udvej” for hunde, der bliver ved med at bryde ud og derved være til fare for sig selv, såsom hvis den løber ud på en befærdet vej, strejfer, eller lignende.

  Dertil skal desuden siges, at elhegn til hunde har så lav en spænding at hunden højest får sig et hurtigt ubehag ved berøring. Hunde lærer hurtigt at forbinde hegnstråden med en barriere, der skal undgås, og de er lærenemme nok til at holde sig indenfor indhegningen. Og det kan som sagt være for deres eget bedste – og ikke mindst – sikkerhed.

  Jeg håber at det besvarer dit spørgsmål, og du må endelig vende tilbage, hvis du har andre.

  Mange hilsener,

  Christine
  christine@farm-shop.dk

 12. Kurt

  Hvad er Max længde på hegnet, har ca 6000 m² så stram regnet 320 m men gætter nærmere på 400- 450 m

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Hej Kurt,
   Tak for spørgsmålet. Hvis du f.eks bruger en solcelle strømgiver på 0,15J så kan du drive op til 2km hegnstråd. Så hvis dit hegn er 400-450 m i omkreds og du bruger 3 hegnstråde, så kunne det være en god løsning. Det kommer selvfølgelig an på om der vokser græs og lignende op af hegnstråden – ved kraftig bevoksning skal du have en kraftigere strømgiver.
   Vi har flere løsninger på strømgivere – med/uden solceller, 230V lysnet eller strømgivere på batteri. Og skal lige høre, mener du ikke 600 m2 og ikke 6.000 m2? Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os med en beskrivelse af dit hegn og behovene hertil, så kan vi guide dig til en løsning.
   Venlig hilsen, Christine

 13. Jesper Lodahl

  Hej
  Kan man montere elhegnet inde midt i en ligusterhæk?
  Tråden vil jo formentlig ramme nogle grene.
  Vh. Jesper

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Hej Jesper,

   Det kan du godt, MEN når tråden berøres af grene, VIL der ske en afledning, der hvor grenene rører ved tråden.

   Forstil dig at tråden var en vandslange. Hver berøring svarer til at der prikkes et hul i slangen og noget vand vil løbe ud = vandtrykket vil falde (målt i enden af slangen, længst væk fra vandhanen). Prikkes der mange huller i slangen giver resultatet sig selv = meget lidt tryk på vandet i enden af slangen.
   Man skal huske at strøm er ”dovent”. Ved første givne mulighed, vil det søge fra tråden ned i jorden.

   Placeres tråden i en hæk, vil der være en del afledning, men hvis det er et kort hegn, vil der normalt stadig være lidt strøm ”tilbage” i enden af tråden.

   Håber ovenstående giver mening – ellers er du velkommen til at ringe til os på 45 80 09 55.

   God dag!

  2. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Hej igen Jepser,

   Glemte lige at sige at monteres tråden i en hæk, vil I kunne opleve at det ”gnistre” i fugtigt vejr. Strømmen vil springe fra tråden over på en gren med god jordforbindelse, også selvom der ikke er en direkte berøring. Når gnisten springer vil man kunne høre det og ofte se det hvis det er mørkt. På længere sigt vil det kunne skade den gren gnisten springer over på, blot så du har det med i overvejelserne.

   Mange hilsener,
   Christine fra Farm-shop.dk

 14. Lene Sauerberg

  Hvor høje er hegnspæle og hvor mange mtr. tråd medfølger?

 15. Jane Wikki Nelli Olsen

  Hvor mange cm skal der være mellem stolperne og hvad koster ekstra pæle, hvis vi skal bruge flere ?
  Mvh Jane

Skriv et svar

Dette indlæg har 21 kommentarer

 1. Rami

  Hej, jeg er ved at få en del får hjem, og jeg ønsker at have strøm til mit hegn, som er et alm. Hegnnet eller kaldes hønsenet. Hvordan funger det at få strøm til det net? Da vi har en del uønsket dyr her ude på landet.

  1. Christine Damgaard

   Hej Rami,

   Det lyder som en spændende opgave. Tag gerne en snak med vores hegnseksperter (f.eks Ove eller Søren), de vil kunne give dig den bedste rådgivning i hvordan du for strøm på dit eksisterende hegn. Nummeret er 45 80 09 55.

   De bedste hilsener,

   Christine fra Farm-shop Kundeservice

 2. Allan

  Hej
  Kan jeg lave mit system så jeg både har 230 volt som jeg vil bruge når der er problemer med solen ikke skinner nok og så 12 volt accu , de skal begge være på samme system men når der ikke er behov for evt. 230 volt vil det være slukket og ligeledes omvendt.

 3. Kim

  Jeg overvejer at installere et elhegn for at holde dådyr ude, virker dette og hvad kræver det?

  Min grund ligger mellem marker og hegnet bliver cirka 350 meter

 4. Tina

  Hvilket jordkabel vil I anbefale til nedgravning under leddene? Jeg kan se, at I har forskellige slags?
  Vi har fornyligt oplevet, at hestene får stød fra jorden, hvis de går igennem et sted, hvor der er gravet et kabel under

  Mvh Tina

  1. Christine Damgaard I Farm-Shop Kundeservice

   Hej Tina, alle vores jordkabler er dobbelt isoleret, så den galvaniserede kerne ikke ‘taber’ strøm eller afgiver strøm igennem jorden (og derved giver stød til hestene). Om du skal vælge 1,5 mm kerne eller den ekstra kraftige 2,5 mm kerne kommer lidt an på hvor lang afstand, der er tale om. Men du er velkommen til at ringe til os og tale med en hegnsekspert på 45 80 09 55, så kan vi guide dig videre.
   Du kan se udvalget af jordkabel her:
   https://farm-shop.dk/produkt-kategori/jordspyd-og-jordkabel-til-hegn/
   Med venlig hilsen, Christine

 5. Charlotte Brun

  Min spændingsgiver blinker rødt og der er ikke strøm på hegnet. Batteriet er fuldt opladet. Der er jord sat til spændingsgiveren.
  Har I forslag til fejlsøgning? mvh Charlotte

  1. Christine Damgaard

   Hej Charlotte,
   Hvad er det for en spændingsgiver du har?
   Hilsener,
   Christine

 6. Joelnyberg@live.com

  Hej,
  Vi har hus i Sverige, og mange ødelæggelse på grunden forårsaget af vildsvine… Da grunden er lukket af på 2 af siderne, overvejer vi et 50 m lang elhegn i syd kørende på batteri, og et elhegn på 70 m i nord Kørende på 230 v. Vildsvinene har små unger pt…

  1) Hvad skal vi købe?
  2) Hvad koster det i strøm, når det kører på lysnettet?
  3) Hvor længe varer et batteri? Hvor tit skal det lades op?
  4) Hvad gør vi med jordforbindelsen da vi har granitunderlag liggende lige under jordoverflade og har meget svært ved at komme i jorden… ?

  På forhånd tak for hjælpen.
  Med venlig hilsen
  Joel.

  1. Ove Nørregaard-Petersen | Farm-shop.dk Kundeservice

   Hej Joel.

   Tak for din henvendelse.
   Jeg vil svare i omvendt rækkefølge, eftersom vores forslag giver bedst mening på den måde:

   4) Jordforbindelsen kan godt blive en udfordring, men ”KAN” løses ved at trække en tråd MEGET tæt på jorden og som helst skal røre jorden. Denne tråd forbindes med Jordforbindelses-terminalen på strømgiveren og MÅ IKKE have kontakt til den/de strømførende tråde. Samtidig bør der dog monteres en almindelig jordforbindelse, der er bedst muligt dækket af jord.

   3) Batteriets holdbarhed med hensyn til strøm, afhænger af hvor meget vegetation der RØRER den/de strømførende tråde. Et 60A bilbatteri vil ofte holde 3-8 uger, afhængig af forbrug på hegnet. Et perfekt hegn, bruger meget lidt strøm. Udfordringen er selvfølgelig at den/de strømførende tråde kun skal være 10-20 cm over jorden, hvorfor det nok ikke kan undgås at der vil være nogen vegetation der rører tråden.

   2) Strømforbruget er typisk 5-10W på en 230V strømgiver, så det er ikke meget.

   1) Jeg vil anbefale en 230V strømgiver eller en solcelle-strømgiver.
   – 230V Strømgiver https://farm-shop.dk/shop/spaendingsgivere/230v-spaendingsgivere/patriot-pmx50-stroemgiver-230v-05j/
   – Solcelle strømgiver, virker ved at solcellerne lader batteriet op (som sidder bagi kabinettet og er på størrelse med et motorcykelbatteri) og den indbyggede strømgiver bruger strømmen fra batteriet. Altså en ”grøn” løsning der er stort set vedligeholdelsesfri. Normalt vil der være strøm på et fuldt opladet batteri til 14 dage uden nævneværdigt sollys. https://farm-shop.dk/shop/spaendingsgivere/solcelle-stromgivere/speedrite-s150-solcelle-stroemgiver-m-batteri/

   Du kan sagtens koble begge hegn på samme strømgiver. Er der en større afstand imellem hegnene, kan du bruge et jordkabel til forbindelsen. Det kan eventuelt blot graves 10-20 cm. ned, der hvor det er muligt, for ikke at maskiner beskadiger kablet.
   Husk at den/de strømførende tråd gerne må ende ”blindt”. Betragt den strømførende tråd som om det var en vandslange, hvor der er åbnet for vandet og vandsprederen er lukket. Først når der ”går hul” på slangen eller vandsprederen påvirkes, løber vandet ud på jorden. Strøm virker på stort set samme måde. Først når noget rører tråden, løber strømmen igennem det er rører tråden og ned i jorden. Derfra tilbage til jordforbindelsen( eller den tråd der er forbundet med jordforbindelsen) op til strømgiveren, hvorefter det der rører tråden får et stød, et millisekund senere.

   Håber ovenstående besvarer dine spørgsmål.
   Husk vildsvin er nysgerrige og vil normalt ”snuse” til noget nyt (tråden) og får de stød, husker de det og vil ikke forsøge at passere tråden, medmindre de tvinges til det. Det er samme metode der anvendes på Frilands-grisefarme.

   Med venlig hilsen,

   Ove Nørregaard-Petersen, Kundeservice

 7. Martin

  Hej,
  Overvejer et elhegn i skellet ind til naboen for at holde vores flugt-dronning af en hund hjemme. Problemet er at hegnet ville skulle løbe inde i en hæk, altså med en del kontakt med vegetation. Kan man det, eller “kortslutter” man så hegnet?
  VH Martin

  1. Ove Nørregaard-Petersen | Farm-shop.dk Kundeservice

   Hej Martin,

   Der er som altid flere muligheder, men hvis vi taler om elhegn der føres inde i en hæk, vil en del af hækken komme i berøring med den strømførende tråd/tråde. Dermed vil der være et effekttab målt sidst på tråden. Strøm er ”doven” og tager den hurtigste og letteste vej til jorden.

   I tørre perioder vil der være en mindre afledning af strøm og i regnvejr vil der være en kraftig afledning. Våd vegetation leder strøm bedre end tør vegetation.

   Du kan delvist kompensere for noget af effekttabet ved at øge størrelsen på strømgiveren.

   Men du er velkommen til at ringe til os på 45 80 09 55, så vi bedre kan danne mig et indtryk af dit ønske og dermed vejlede bedst muligt.

   Med venlig hilsen,

   Ove Nørregaard-Petersen, Farm-shop.dk Kundeservice

 8. william fibæk mikkelsen

  Min søde nabo har sat et hegn op i sin have for at holde sine katte hjemme på matrimlen. I efteråret 2019 fik hun sat strøm til, da kattene hurtigt lærte at omgå hegnet 🙂 Jeg har ingen problemer med at kattene er inde hos mig, men da det er racekatte er hun naturligvis bekymret for dem. Imidlertid kommer der konstante klikkelyde fra hegnet døgnet rundt. Kan du svare på, hvordan disse lyde opstår og om de kan forhindres? Venlig hilsen, William

  1. Christine Damgaard

   Kære William,
   Tak for din mail! Alle strømgivere til elhegn giver en ‘klik’ lyd når strøm impulsen sendes ud i elhegnets tråde. Det er meget forskelligt fra mærke til mærke hvor høj denne lyd er. Ved du hvilket mærke af strømgiver, som din nabo har sat op?
   Mange hilsener, Christine fra Farm-shop.dk

 9. Thomas

  Vedr. Figur 2: Jorde med lav leveevne

  Jeg forstår ikke hvordan det skal virke?
  Er der ikke strøm i undertråden?
  Er over og undertråd ikke forbundet?

  1. Christine Damgaard | Farm-shop Support

   Hej Thomas, tak for dit spørgsmål.

   Et elhegn ved at strømmen løber fra strømgiveren via den/de forbundne strømførende tråde ud i hegnet. Jordforbindelsen tilsluttes direkte til strømgiveren. Når noget rører /de strømførende tråde og det der berører tråden har jordforbindelse, fra den strømførende tråd, igennem det der berører tråden, ned i jorden, tilbage til jordforbindelsen, op til strømgiveren. Kredsløbet er nu sluttet og det der berører tråden vil opleve et stød. Har man ingen jordforbindelse, opleves der altså ikke noget stød.

   Du kan trække mange strømførende tråde i et elhegn. I områder hvor der er dårlig ledeevne i jorden (sandjord, i forbindelse med meget tørre somre etc.), så KAN man med fordel trække en ekstra tråd i hegnet der udelukkende forbindes til jordforbindelsen og absolut ikke har forbindelse til de strømførende tråde. Her skal dyret så røre begge tråde for at slutte kredsløbet og får stød. Man kan altså sige at denne ”jordforbindelsestråd” erstatter/supplerer jordforbindelsen.

   Man kan også anvende denne ”jordforbindelsestråd” til at ”springe over” tørre pletter (sandbanker etc.) og tilkoble flere jordspyd til denne tråd længere ude på hegnet og dermed eliminere problemer med dårlig jordforbindelse. Grundet til at denne tråd ofte vises monteret nederst på hegnet, er den simple årsag, at den gerne må have kontakt til vegetationen, eftersom den jo i forvejen udelukkende har forbindelse til jordspyd/jordforbindelsen.

   Dårlig jordforbindelse er ofte et problem der medfører reduceret virkning af elhegnet. Ringe jordkvalitet/fugtighed i jorden, gør det svært for strømmen at ”finde hjem” til jordforbindelsen og dermed mindskes effekten af hegnet.

   Jeg håber ovenstående besvarer dine spørgsmål, ellers hører vi gerne fra dig igen!

 10. Jan Plet

  Hej.
  Vi overvejer et elhegn.
  Men der er et spørgsmål jeg ikke umiddelbart kan finde svar på.
  Kan hegnet ende i “ingenting” – altså sådan at jeg har en låge uden strøm i slutningen af elhegnet.
  Eller er jeg så nødt til at føre en ledning fra slutningen af hegnet over til starten af hegnet (der hvor strømgiveren er koblet til)

  1. Christine Damgaard

   Hej Jan,
   Det kan det sagtens, det er jordforbindelsen der slutter kredsløbet.
   Håber det besvarer dit spørgsmål, ellers må du endelig ringe eller skrive.
   Hilsener, Christine fra Fram-shop.dk

 11. Frank Andersen

  God hjemmeside i har – vedr. Indhegning af lille sø. Hej jeg vil gerne have opsat et lavt elhegn for at beskytte ørrederne i min sø mod Odder angreb. Søen er mtr i omkreds (målt rundt om bredden i 20 cm afstand fra vandkant) jeg har 220 volt strømkilde ved søen – vil i maile hvad jeg skal bruge og hvad det koster

  1. Christine Damgaard | Farm-shop Kundeservice

   Hej Frank,
   Tak for ros! Michael skrev en mail i går, håber du kunne bruge oplysningerne? Ellers må du endelig skrive til os igen. God dag, Christine

Skriv et svar